Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bikesports-trainingen kan persoonsgegevens van je verwerken omdat je deelnemer bent aan een evenement dat door Bikesports-trainingen wordt georganiseerd. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke om gegevens het gaat, hoe lang ze bewaard, waarvoor ze gebruikt, met wie ze gedeeld en hoe ze beveiligd worden.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Bikesports-trainingen publiceert altijd de laatste versie van deze verklaring op de website van de vereniging onder http://Bikesports-trainingen.nl/privacyverklaring.html.

Persoonsgegevens

Welke gegevens en waarvoor

Voor het deelnemen slaat Bikesports-trainingen de volgende gegevens op: je volledige naam, mobile nummer en e-mailadres,. Bikesports-trainingen gebruikt deze gegevens voor het sturen van nieuwsbrieven, Whatapp en persoonlijk contact.

Bewaartermijn

Zolang je deelnemer bent van de trainingen en/of reizen van Bikesports worden je gegevens bewaard.

Persoonsgegevens Contact

Als je contact met Bikesports-trainingen opneemt via e-mail of ons contactformulier op de website, zullen de gegevens die je ons daarbij verstrekt bij Bikesports-trainingen worden opgeslagen. De bewaartermijn hangt sterk af van aard van het contact. Bikesports-trainingen zal in ieder geval niet langer dan nodig is gegevens van je opslaan.

Beveiliging en gegevensdeling

Ons uitgangspunt is al vanaf de oprichting van Bikesports-trainingen om niet meer gegevens op te slaan dan strikt noodzakelijk is. Voor alle bovengenoemde categorieën geldt dat Bikesports-trainingen de bescherming van je gegevens serieus neemt, en passende maatregelen treft om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bikesports-trainingen verklaart dat persoonsgegevens nooit overgedragen of opgeslagen worden bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU, en verklaart dat zij nooit persoonsgegevens doorgeeft aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst afgesloten is.

Websitebezoek en cookies

Bikesports-trainingen gebruikt geen systemen om website-bezoek te monitoren (tracking). Alleen voor een rudimentaire analyse van het aantal bezoekers wordt ‘s nachts een programma uitgevoerd.

Bezwaar, correctie of verwijdering

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, de door Bikesports-trainingen opgeslagen gegevens wilt inzien of laten verwijderen, of als je meer informatie wilt over de beveiliging van door Bikesports-trainingen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bikesports-trainingen op via info@bikesports-trainingen.nl

Studio Peet®